nawigacja

Strona główna

Aktualności

Muzeum

Artykuły

Wydarzenia

Wystawy

Konkursy

Wydawnictwa

Multimedia

Linki

Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

sonda

Dwieście lat temu w Wiedniu trwał kongres, który ukształtował granice w Europie na niemal 200 lat. Czy uważasz, że:
Kongres położył kres porewolucyjnym zmianom w systemach rządów w Europie? Zakonserwował na wiele lat stosunki feudalne w Europie i przyczynił się na dłuższą metę do zdystansowania Europy przez Stany Zjednoczone?
Było to wielkie osiągnięcie dyplomacji europejskiej, która pozwoliła na długie lata względnego pokoju aż do wybuchu I wojny światowej?


zobacz wyniki

Chrzest Jakuba Franka, przywódcy ruchu frankistów

Data: 1759-09-17

Jakub Lejbowicz Frank (1726-1791) był przywódcą mistycznego ruchu religijnego, heretyckiego względem judaizmu. Uczestnicy tego ruchu odrzucili Talmud, uznali trójdzielność osoby boskiej i uznali Franka za mesjasza. Najważniejszą dla nich księgą był Zohar, czyli mistyczny tekst, w którym zawarto podstawowy wykład kabały. Jakub Frank urodził się na Podolu i rozpoczął działalność w kręgu sabataistów na terenie Turcji (nazwa ruchu pochodzi od przywódcy Sabataja Cwi, 1626-1676). Pod koniec 1755 r. powrócił do Polski z zagranicy i zaczął głosić swoje nauki. Wkrótce ortodoksyjni Żydzi doprowadzili do potępienia frankistów za głoszenie nauk sprzecznych z Talmudem i praktyki orgiastyczne oraz do zaaresztowania przywódcy wraz z częścią zwolenników. Frankiści uzyskali jednak wsparcie biskupa kamienieckiego Mikołaja Dembowskiego, który liczył na konwersję sekty na katolicyzm. Dembowski zorganizował dysputę teologiczną pomiędzy frankistami a ortodoksyjnymi Żydami, w której wyniku hierarcha przyznał rację Frankowi i nakazał niszczenie Talmudu w swojej diecezji. W 1759 r. Jakub Frank i jego zwolennicy dokonali konwersji na katolicyzm, a jego ojcem chrzestnym został sam król August III. Wielu zwolenników Franka zostało uszlachconych.

Wkrótce od Franka odwróciło się od niego wielu jego zwolenników - zawiedzeni zarazą, jaka ich nawiedziła, przestali wierzyć w jego mesjańskie posłannictwo. Wskutek konfliktów w łonie sekty Frank został uwięziony na Jasnej Górze. Kilka lat później, uwolniony przez Rosjan, został wygnany z ziem polskich. Ruch Franka nie przetrwał długo po jego śmierci w 1791 r. Wedle niepotwierdzonej teorii potomkiem jednej z uszlachconych rodzin frankistowskich był Adam Mickiewicz.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały z kalendarium Muzeum Historii Polski są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum Historii Polski.

Przyszła siedziba MHP

Artykuły

Kalendarium

Newsletter


Newsletter